11 תשובות
על פי חז"ל, משה קיבל את התורה שבכתב בהר סיני, עם פירוש מצוותיה בעל-פה, ומאז נמסרה ממנו מרב לתלמיד דור אחר דור.
הקב"ה למשה
ה' העביר למשה
משה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.
מצרף את הקדמת הרמב"ם, הוא מסביר כאן באפן מאד יפה.
אנונימי
בני אדם כתבו גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה
התורה שבעל פה נמסרה מדור לדור ובאיזה שהוא שלב שהמצב הרוחני של עם ישראל היה ממש לא טוב אז פחדו שהתורה שבעל פה תיכחד ולכן כתבו אותה בכתב
דיג'י - אתה כזה חכם, סייעת רבות לשואלת השאלה
אפשר חתימה שלך?
אנונימי
יש שלושה חלקים בתורה שבעל פה.

א. ''הלכה למשה מסיני'', הקב''ה ישב 40 יום עם משה, ונתן לו את התורה שבעל פה, הוא פשוט עבר איתו על כל פסוק ופסוק והסביר לו את המשמעות הרחבה יותר של המילים.
לדוגמא, על ''וקשרתם לאות על ידך'', אלוקים אמר לו שהכל צריך להיות שחור, הרצועות, והבתים.
ויש דוגמאות רבות בגמרא.

ב. ''י''ג מידות שהתורה נדרשת בהם'', יחד עם מה שאלוקים לימד את משה, הוא נתן לו 13 דרכים לחדש להוסיף ולבאר בתורה שבכתב גם דברים שלא נאמרו מפורשות.

ג. ''תקנת חכמים'', יחד עם התשבע''פ, וי''ג הצגות, חכמים הוסיפו תקנות וגדרים כדי להרחיק את האדם מהעברה.

ד. ''מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש'', בעצם כל התורה שבעל פה, היא כללים, כללים שבהם אפשר ללמוד, להעמיק, ולחדש עד אין סוף, ולכן כל חידוש תורה שכל אדם מחדש היום, הוא נחשב גם כן לחלק מהתורה שבעל פה, כמובן אם החידוש נעשה על פי כללי התורה, והוא תואם עם הפוסקים וספרי ההלכה הקודמים.
תורה שבעל פה נכתבה על ידי אנשים ועל ידי אנשי דת יהודים ( מוכח היסטורית)
משה קיבל אותה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לשופטים שופטים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה

עבר מדור לדור