8 תשובות
שכל מה שכתוב בתנך נורא סתמי כלומר לא מפורט אי אפשר להסיק בזה כלום. התנך זה כמו כותרות של כתבה בלי הכתבה עצמה.
זה נלמד מהפסוק:
'אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים וְהַתּוֹרֹת אֲשֶׁר נָתַן ה'... בְּהַר סִינַי בְּיָד מֹשֶׁה' (ויקרא כו): 'והתורות' - מלמד ששתי תורות נתנו להם לישראל, אחת בכתב ואחת בעל-פה. 'בהר סיני ביד משה' - הלכותיה ודקדוקיה ופירושיה נתנו על-ידי משה מסיני" (תורת-כהנים שם).
למה צריך הוכחות כל הזמן?!
זו התורה שקיבלנו בהר סיני שעוברת מדור לדור מאב לבן ואנו מחוייבים לקיים אותה.
מה שאמרו למעלה וגם בגלל שאתה רואה שליהודים מכל התפוצות יש את אותם מנהגים אף על פי שהיו נפרדים זה מזה
אתה חוקר תנ"ך ופרשן במקרה?
אני מניחה שלא.
אני לא החלטתי את הפירוש מהו, הכוונה ברורה.
רוצה להתווכח עם פרשנים?
בהצלחות.
אבל אם אתה רוצה להגיע לאמת, תדע איך לחקור,זה א ב.
הפניתי אותך לרב על דבר כלשהו?
ממש לא, רק אמרתי לך.
אתה מתיימר להיות פרשן ולדעת כוונות בצורה שעולה על רוחך, וזה לא נכון.
זה הכל
לא גיירו את כולם רק קהילות שידעו שהגלו אותם וששמרו על יהדותם את קהילת הפלאשמורה למשל לא מגיירים כי הם התנצרו
הוכחות רבות.
אביא אחת מהן: יש פסוק שמדבר על שחיטת חולין בפעם הראשונה: "וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ אֲשֶׁר נָתַן ה' לְךָ לְךָ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ וְאָכַלְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ בְּכֹל אַוַּת נַפְשֶׁךָ וְאָכַלְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ בְּכֹל אַוַּת נַפְשֶׁךָ" (דברים יב, כא).
שים לב למילים "כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ" - אפה ראינו עד עכשיו שה' צוה על שחיטת חולין? אלא ה' צוה אותנו על כך בעל פה ויש 5 הלכות שחיטה שה' לימד את משה רבנו, עליו השלום, בעל פה: "רבי אומר (דברים יב, כא) "וזבחת כאשר צויתיך" - מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה" (חולין כח עמוד א).