13 תשובות
האם תוכלי לתת דוגמאות ל"שטויות"?
לפי האמונה שלי, התורה שבעל פה לא באמת קשורה לאלוהים, אלא, רק התורה שבכתב.
בספרות חז"ל מופיעות פעמים רבות אמירות בתחומים מדעיים שונים, כולל אסטרונומיה, זואולוגיה, רפואה, גאוגרפיה, גאומטריה ועוד. פעמים רבות אמירות אלה אינן תואמות כלל את הידע המדעי שבזמננו, הסותר אותן בעליל. רבים הם המאמינים הבאים במבוכה כאשר הם נתקלים בסתירות מפורשות בין המדע לדברי חז"ל, שמשתמע מהן שחכמים טעו בידיעות הטבע שלהם. מחזירים-בשאלה רבים עטים על מקורות כאלה כמוצאי שלל רב, ומנופפים בהם כראיה לכך שהמדע "מפריך את היהדות" ושחז"ל היו בורים פרימיטיביים חלילה.

למעשה ההתייחסות הנכונה לכך פשוטה מאוד, עד שלא היה צריך לכותבה אלמלא רבים היו טועים בכך. דבריהם של חז"ל בנושאים מדעיים לא נאמרו ברוח הקודש או מפי המסורת, אלא התבססו על התפיסות המדעיות והטבעיות של חכמי האומות בני זמנם, או על חקירות משלהם.אם את שואלת באמת בשביל להבין ולא בשביל פופוליזם זול וצרכים דמגוגים את מוזמנת לעיין בכתבה.
שואל השאלה:
http://torathasheker.blogspot.com/2015/09/blog-post_22.html?m=1
הקישור מציג עשרות סתירות כאלה עם ציטוטים והכל
רק בקצרה אני אגיד שהיום כשרב רוצה לפסוק הלכה כלשהי בנוגע למכשיר חשמלי נניח הוא הולך לחשמלאי שמסביר לו ועל סמך המידע הזה הוא מתבסס ופוסק.

אין לנו סיבה להניח שזה לא היה ככה גם בימי חז''ל.
שואל השאלה:
אבל איך אפשר להסתמך עליהם אם הם טעו כל כך בדברים שקשורים לעולם שלנו שפשוט בהרבה מאלוהים, איך אפשר לסמוך שצדקו בנוגע לאלוהים עצמו?
שוב, הם לא טעו. הם התבססו על המדע שהיה קיים בתקופתם.

כמו שאמרתי גם היום הרבנים מסתמכים על המדע, ככה היה גם אז.

מוזמנת לעיין בקישור^^^^
שואל השאלה:
הם כן טעו. זה לא משנה שהמדע טעה כי ברגע שהם טעו והם כתבו חלק מהתורה שאמורה להיות נכונה ומפרשת את התורה הכתובה, זה קצת מעורר סימני שאלה על שאר הדברים שאמרו שאי אפשר לבדוק אם נכונים או לא
אם הם "טעו" זה במשהו שקשור למדע (לא בטוח שטעו, אלא אמרו מה שהיה ידוע באותו בזמן למדע, או שהמציאות מימיהם לנו השתנתה מבחינה מדעית, וזה קורה, או שהתורה לא המתכוונה להיגד לנו מידע מדעי בעניין זה, אלא הילכתי) - זה לא קשור לטעות בקשר למצוות. מה שקשור להלכה ולמצוות - זה קבלה מדור לדור.
שואל השאלה:
אבל אם התורה שבעל פה היא חלק בלתי נפרד מהתורה עצמה, אז איך הם יכולים לטעות? תוצאה אתה בעצמך אמרת לי פעם שהם קיבלו אותה מאלוהים עצמו, האם יכול להיות שאלוהים טעה באיך העולם שברא פועל?
לא, יש הבדל בין הציווים כלומר צריך ליטול ידיים, צריך לברך לפני אוכל וכו'
לבין גזרות שנעשו על סמך מדע בתקופתם, למשל- חכמים פסקו שמותר להרוג כינים בשבת על אף האיסור להרוג חיות בשבת כי להבנתם כינה זה לא אורגניזם חי.
בגלל הידוע למדע כיום אני לא רואה סיבה לא לשנות את ההתרה.

שוב, גם כאן יש לחלק בין הלכות מקובלות שניתנו למשה בסיני כגון- ברית מילה, תפילין וכו'
לבין גזירות שגזרו חכמים בשביל שלא יעברו על ההלכה.
אני דיברתי על הלכות, י"ג מידות ושאר דברים - שהם דברי קבלה שזה באמת מאלוקים.

לא דיברתי על דעות שהם לא בגדר כזה.

ואפילו על דברים כאלה - אפשר להגיד שהם לא טעו (באופן שהסברתי).
שואל השאלה:
אבל עד שהוכח אחרת, בטח גם האמירות האלה נחשבו המסר מאלוהים אחרת איך יכלו לדעת?