20 תשובות
אין סתירות.
מוזמן להציג את מה שלדעתך נחשב סתירות, ותקבל תשובה.
התושבע היא המצאה של רבנים
התורה היא מדבר אלוהים
היום כל מי שהולך אחר התורה שבעל פה הוא הולך בדרך לא נכונה כי כמו שאמרת יש סתירות רבות בין הגמרא לבין התורה
דוגמא?
שואל השאלה:
דוגמא: בבראשית א אלוהים מצווה את אדם וחווה "פרו ורבו"
אבל במסכת יבמות, ו רשום שהאיש מצווה על פרייה ורבייה, אבל לא האישה
עוד דוגמא: בשמות ד כתוב: וַתִּקַּח צִפֹּרָה צֹר וַתִּכְרֹת אֶת־עָרְלַת בְּנָהּ. הנה, שחור על גבי לבן, כתוב כי ציפורה כרתה ומלה את ערלת בנה.
אבל חכמי התלמוד התקשו לקבל שאישה ביצעה את זה וקבעו בבלי, עבודה זרה כז עא : וַתִּקַּח כלומר, שלא לקחה בעצמה, אלא אמרה לאחר לעשות זאת וַתִּכְרֹת שאמרה לאיש אחר ועשה עליה. כלומר שלא הייתה לבד
אנונימי
לא רואה פה סתירה
שואל השאלה:
בשפה שתבין
ברשום: אדם וחווה שניהם עושים מצווה
רשום: רק לאדם יחשב כמצווה
סתירה
רשום: צפרה כרתה את ערלת בנה
רשום:צפרה לא כרתה את ערלה בנה
סתירה
אנונימי
לגבי פרייה ורבייה זה מצווה ששניהם יכולים לעשות כי אין מציאות בלי זה אבל הדבר הוא מצווה והאישה לא. לכן זה נאמר בתורה לשניהם. לגבי ציפורה הגמ' אמרה שככה היה המקרה ולא כמו שחשבנו לומר שזאת היא. זה הסבר זה לא סותר זה כמו שכתוב לא תבשל גדי בחלב אימו אז מה זה קשור ללא לאכול בשר וחלב ? לא סותר
שואל השאלה:
לא רשום
פרו ורבו
אלוהים מצווה על שניהם והם רושמים שזו מצווה רק לאדם
זו סתירה
זה הסבר שגוי למי שאמורים להיחשב חכמי התלמוד לא?
אנונימי
חח ממש לא התורה נתנת להסברים זה לא משו שקוראים וככה עושים כי כתוב הגמ' באה לפרש
שואל השאלה:
קבל עוד דוגמא
נוהגין לילך בערב ראש השנה אחר תפילת שחרית לבית הקברות להשתטח על קברי הצדיקים (קצור שלוחן ערוך, דיני חודש אלול).
(במדבר כט) והתורה אוסרת על נגיעה בקברות "וְכֹל אֲשֶׁר-יִגַּע עַל-פְּנֵי הַשָּׂדֶה, בַּחֲלַל-חֶרֶב אוֹ בְמֵת, אוֹ-בְעֶצֶם אָדָם, אוֹ בְקָבֶר--יִטְמָא, שִׁבְעַת יָמִים." "וְאִישׁ אֲשֶׁר-יִטְמָא וְלֹא יִתְחַטָּא, וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִתּוֹךְ הַקָּהָל"
אנונימי
התורה מדברת על זמן בית המקדש שהיו שומרים בטהרה ואוכלים אוכל טהור ואנשים לא נטמאים למתים לשרצים וכו
שואל השאלה:
"ברית עלום"
זה לא לבית המקדש בלבד
זו סתירה נוספת
אנונימי
מה?
שואל השאלה:
איפה רשום שזה לבית המקדש?
אנונימי
אתה צוחק עליי ?? כל המושג הזה לא קיים היום כי אין בית מקדש.. מה זה אב הטומאה ושני לטומאה וחולין והקדש ותרומות??? אין את זה היום !!
שואל השאלה:
אז זה נותן אישור לחטוא
פשש איזה יופי
אנונימי
זה לא חטא כי זה לא קיים בזמננו
שואל השאלה:
באותו ציוו אין קשר לבית המקדש
אנונימי
אין כאן סתירה.

שושלת נחשב שבאה מהגבר ולכן המצווה הזאת מיוחסת יותר לאדם מאשר חווה.

ולגבי ציפורה הצורה בה זה נכתב בתנ"ך יכולה להיחשב כמה שכתוב בתלמוד כי "ותכרות" יכול להיחשב שהיא גרמה לכריתה על ידי זה שהיא הלכה ונתנה לאדם לכרות את העורלה. זה אפשרי.
אין סתירות. הפסוקים שהבאת מספר במדבר מדברים על טמא מת שנכנס לבית המקדש. מי שיפתח את הפסוק במקומו (במדבר יט) - יראה את זה.
שאלה נגדית: אם אתה אומר שעל פי התורה אסור להיטמא לכל יהודי, למה יש ציווי מיוחד לכהנים בפרשת "אמור"?