114 תשובות
לא יודעים, יש עד היום עדה שלמה שלא מאמינה בתורה שבעל פה (קראים).

זאת בחירה שלך, להאמין להם, הם הרי נקראו חכמים.
היא אמת, כן. זו פשוט תורה, שבהתחלה לא כתבו כי אמרו שיזכרו אותה. ואחר כך עם השתלשלות הדורות, ראו שהיא הולכת להישכח והיא נכתבה גם.

תורה לכל דבר ועניין (;
לא יודעים, אני אגיד לך יותר מזה גם לא כולם מסכימים על התורה שבעל הפה. בית הלל היה אחד הקובעים הראשיים של התורה שבעל פה והיו לו סכסוכים רבים, בגלל זה ההבדלים הדתיים בין אשכנזים למזרחים לדוגמה. בשולחן הערוך (1557? אני לא בטוח) קבעו את התורה שבעל פה ה"קלאסית", אבל יש גם רפורמים ששינו אותה והם דתיים לכל דבר. דת היא דבר חי שמתפתח עם הזמן ובהתאם לתקופה
אנונימית
בוא נראה אם אני זוכר את המשנה הראשונה ראשונה:

משה הביא תורה מסיני, מסרה לישועה, מישועה, לנביאים, ומנביאים לזקונים, וזקונים העבירוה לאנשי כנסת הגדולה.
אנשי כנסת הגדולה - סהנדרין, הם אלו שהעמידו רבנים וחכמים שלימים יכתבו את המשנה שעליה נכתבה הגמרא. אז לתשובתך, כל מה שכתוב בגמרא ובמשנה זאת תורה שבעל פה שהועברה ישירות מדברי משה, שדיבר עם האל
שואל השאלה:
טוב עכשיו אני אענה לכולם.
^^^^ מפי מי התורה הזו נאמרה?
^^^ אבל איך אפשר לדעת שזה הפירוש האמיתי של המצוות??
^^ אוקי, סבבה.
^ שנייה אבל לפי מה שאני יודע, דברים הנאמרו ממשה , שהועברו מאלוקים, אין עליהם וויכוח בכלל לא? אז איך זה שיש מלא דעות בתורה שבעל פה?
כלומר נגיד בסוכות אז יש דיונים על הגובה של הסוכה, מה משה לא הסביר את זה??
ה' העביר אותה למשה בהר סיני, כמו שכבר אמרו (;
בטח שאמת.

"וא"ר לוי בר חמא, אמר ר' שמעון בן לקיש: מאי דכתיב (שמות כד, יב) "ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצוה אשר כתבתי, להורותם"? - "לוחות" - אלו עשרת הדברות, "תורה" - זה מקרא, "והמצוה" - זו משנה, "אשר כתבתי" - אלו נביאים וכתובים, "להורותם" - זה גמרא. מלמד שכולם נתנו למשה מסיני" (ברכות ה ע"א).

"א"ר יוחנן מאי דכתיב (דברים ט, י) "ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה' עמכם בהר"? - מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה, ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידין לחדש" (מגילה יט ע"ב).

"אמר רבי יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני שכן משה אומר להם לישראל (דברים כט, יד) "כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום". "עמנו עומד היום" אין כתיב כאן, אלא "עמנו היום" - אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו, וכה"א (מלאכי א, א) "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" - "בימי מלאכי", לא נאמר אלא "ביד מלאכי" שכבר היתה הנבואה בידו מהר סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות, וכן ישעיה אמר (ישעיה מח, טז) "מעת היותה שם אני" - אמר ישעיה: מיום שנתנה תורה בסיני - שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת, אלא ועתה אלהים שלחני ורוחו עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבאות ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן, אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קבל את שלו מסיני" (שמות רבה כח, ו).


אביא עוד ראיה ממצות שחיטה:
"וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ, אֲשֶׁר נָתַן ה' לְךָ, כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ, וְאָכַלְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ בְּכֹל אַוַּת נַפְשֶׁךָ" (דברים יב, כא). שימי לב למילים "כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ". הרי זה פסוק ראשון שמדבר על שחיטת חולין, וה' אומר לנו שהוא כבר צוה אותנו על כך. אז איפה הוא צוה אותנו על שחיטת חולין (ואת כל ההלכות שחיטה) אם לא בעל פה?
שואל השאלה:
נכון נכון אבל אם ה' העביר את זה למשה אז לא אמורות להיות שאלות על התורה שבעל פה, כי ה' בטח הסביר כבר את הכל! אז איך יש את הגמרא שמדברת על הסוגיות האלה ומעוררים על זה מחלוקת?
לא הבנתי את השאלה... את שואלת (או שזה אתה...) למה אין שאלות על התורה שבע''פ?
כיוון שהקב"ה בצעמו צוה להמאין לחכמים ולהקשיב להם - אז מי שמאמין בהם ושועמ בקולם - עושה את רצונו יתברך:

"כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם, בֵּין דִּין לְדִין, וּבֵין נֶגַע לָנֶגַע, דִּבְרֵי רִיבֹת בִּשְׁעָרֶיךָ. וְקַמְתָּ וְעָלִיתָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹהֶיךָ בּוֹ. וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְאֶל הַשֹּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם, וְדָרַשְׁתָּ, וְהִגִּידוּ לְךָ אֵת דְּבַר הַמִּשְׁפָּט. וְעָשִׂיתָ עַל פִּי הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ מִן הַמָּקוֹם הַהוּא, אֲשֶׁר יִבְחַר ה', וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ. עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לְךָ - תַּעֲשֶׂה. לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל" (דברים יז, ח-יא).

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד, לא).
"ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - אם במשה האמינו - קל וחומר בה'. בא זה ללמדך, שכל מי שמאמין ברועה - נאמן כאלו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם" (מכילתא על שמות יד, לא).
שואל השאלה:
לא..
אני אומר שאם ה' העביר את התורה שבעל פה למשה אז לא אמורות להיות שאלות ודיונים על הדברים האלה.. כי אז ה' נתן לנו לפרש את התורה?
אנחנו אנשים אחרי הכל אז בטוח שיהיו לנו שגיאות... מה שאומר שבטוח יש הבנה לא נכונה באחד מהפירושים..
מותר שתהיינה שאלות. זה לא שיש ספק על התורה שבעל פה, אלא יש דעות לגבי דינים מסוימים.
^^ כן, יש דברים שכתוב מסר ביד חכמים, הקב"ה נתן לנו את התורה על דעת חכמי ישראל, כמו שכתב הרמב"ן על דברים יז, ח-יא. ואפילו אם הם טועים לדעתך - שמע להם.

והקב"ה לא יעזוב את חסידיו. ראה את הרמב"ן...
מבינה את השאלה... צודק. אבל אני לא חושבת שאנחנו באמת קובעים הלכה בעצמנו. יותר חילוקי דעות על אותו הלכה, כמו כמה שומרים בין בשר לחלב. התורה אמרה לשמור, לא כמה...
שואל השאלה:
טוב אני אחזור יותר מאוחר אני חייב ללכת אבל אני אשמח להמשיך את הדיון הזה.. :) תוצאה ורוק סטאר אתם חזקים! :)
לא, הוא לא הסביר את זה. לפחות לא מספיק עד שזה הועבר לשאר הדורות. זה כמו שתשאל למה התורה היא רק 5 ספרים ולא 1000. יש גבול לכמה מידע אפשר להעביר, אבל הדברים החשובים ביותר נכתבו ב5 הספרים שמשה כתב, ואת מה שלא יכול לכתוב שהיה גם חשוב אבל לא באותה מידה (והפרטים המדויקים של מה הגובה המקסימלי שאפשר לבנות בו סוכה לא נחשב חשוב בכלל) העביר במילים, ואומנם חלק אבד אבל העיקרון, הגרעין של מה שהוא אמר, שרד עד המשנה, ואז בגמרא ניסו להרחיב על סמך העיקרון הזה.

אף רב לא המציא שום דבר, אין רב שלדעתו לא צריך לבנות סוכה, אלו רק החמרות ופירושים שונים של דעות הרבנים במשנה, אבל שוב, זה לא שלדעתם צריך להיות גובה אחר לסוכה, אלא שלדעתם רבי יהודה התכוון לגובה הזה של הסוכה, ולא לגובה הזה, ומאחר שאין לך דרך לדעת אז בדרך כלל מחמירים לגובה היותר גבוהה. ורבי יהודה אסף רק את הדברים שהיה בטוח בהם שהם עקרונוץ וגרעיני אמת (ומה שהיה בטוח בהם פחות ולא צירף למשנה נקרא ברייתא).
בכל מקרה אתה צריך להוציא לך מהמוח שרבנים ממציאים סתם דברים בגלל אינטרסים וסיבות אישיות, כי זה לא אפשרי, הם חייבים לבסס את מה שהם אומרים על מקור אחר עמוק יותר, ואם הביסוס שלהם רעוע ולא טוב מספיק אז ניתן לחלוק עליהם ולומר דעת אחרת (או שהם טועים), ולכן יש ריבוי דעות וכל אחד פועל לפי מנהגים שונים, אבל המקור והבסיס תמיד יישארו אמת לדעת כולם, ולכן אתה לא יכול לומר שזה לא נכון ושהסתירה (יותר נכון מחלוקת) מבטלת את היהדות.
מסכימה לגבי תוצאה. לא חושבת כך לגביי, אבל תודה.

ואחלה שאלה (:
כן זה אמת. זה נכון שאפשר לומר זה לא כתוב בתורה אז זה יכול להיות שטויות ולכן אני לא אקיים את זה אבל בתכלס כתוב בתורה שה' ציווה לשמוע בקול תלמידי החכמים ולא מדובר פה על רבנים כמו היום שבחיים אי אפשר לדעת מי הם באמת כי לא דיברת איתם בעצמך, מדובר בצדיקים שהעם הכיר ולמד תורה מפיהם ולא דרך הסרטות וכולם שמעו לדבריהם, זה אנשים שבאמת היו טובים ועשו את רצון ה'
^תודה יקירה.
בכיף, פיכחון נעים לכולכם.
אנונימית
פיכחון... נו שויין, אעשה כרצונו ואת תעשי כרצונך, אחר כך כל אחת תתמודד עם בחירתה (:
בסטי תרגע עם המגננות אתה פשוט חסר ביטחון לגבי האמונה שלך ומשליך את זה עליי בניסיון נואש לפסול את טיב התגובה שלי.
אנונימית
גם התורה שלא בעל פה היא חרטא
^בדיוק, בסך הכל ניסיון להסביר תופעות, נורמות ומוסכמות תוך הצגת מצג שווא של המציאות, אגדות וקסמי חילבה
אנונימית
תודה על הדעה שאף אחד לא ביקש, יקרים!
^בסטי, אשמח שתואילי לקרוא את השאלה שוב
אנונימית
השאלה היא לגבי התורה שבעל פה! ובבקשה לא בסטי, דעות זה בסדר, כל אחד ודעותיו, אבל לא המילה הזו.
אבל אנחנו החברות הכי טובות):
אנונימית
בסדר התורה שבעפ אני נותנת קצת רקע זה דיון
אנונימית
אז מה הבעיה לומר חברות הכי טובות, למה 'בסטי'.
אבל לפני שנייה זו הייתה שאלה...
זה קצת מתיש לכתוב את זה כל פעם
אנונימית
זו שאלה שמתפתחת לדיון וואי אני לא מאמינה שאני צריכה להסביר את זה
אנונימית
הכופרים מדברים פה כאילו הם מבינים ויודעים את הביסוס לאמונה, ויש להם הפרכות לאותו בסיס. למשהו שנמסר לעם בשעה שכל העם שמע את קולו של אלוקים, והעם לא סתם העבירות את זה במסורת מאותו יום שזה קרה...
כמובן שלא, אבל לא ביקשו דעה בנושא הזה. אז הדיון ישאר בגבולות השאלה. ואולי נעשה טוב לכל שאר העונים ולא נחפור לגבי זה כאן.
שואל השאלה:
טוב אז חזרתי... ו... כן.. תמיד חייבים להיות כאלה כופרים שמביעים את דעתם שעונשם הוא סקילה... (חח אני צוחק אני צוחק..)
ו... בחזרה לדיון,
בתורה שבעל פה יש המון המון הלכות וכאלה אבל איך אנחנו יכולים לדעת שהכל זה נכון על פי מה שהשם רצה?? כלומר.. ה' לא דיבר עם הרבנים נכון? גם לא עם גדולי התנאים הוא לא דיבר לפי דעתי.. אז איך הם היו יכולים לדעת את ההסברים האלה מבלי שה' אמר להם ושהם יהיו נכונים?
אני לא מפקפק ברבנים חלילה אבל אני חושב שאולי ישנן כמה פירושים שהם לא בידיוק לפי מה שה' רצה או ביקש..
אנחנו בני אנוש אחרי הכל.. :)
ה' נתן להם חוכמה לדעת ולהבין (:
אוי נו באמת אי אפשר לקרוא את השטויות האלו
אנונימית
^^
שאין אלוהים?
שואל השאלה:
אבל עד כדי כך שהם ידעו את הכוונות האמיתיות של ה'??
אז צאי מהשאלה, 'בסטי'.
ה' בגדול לא דיבר על החכמים ישירות (לחלקם הוא התגלה בחלום, אבל ההלכות לא נפסקו על סמך זה), אלא זה בעיקר מסורת שעברה בעל פה שעד זמן מסוים לא הייתה כתובה, כי ה' לא רצה שזה יגע לגויים, כמ והתורה שכתב שהגיע לגויים כמבואר בתוספות בגיטין ס ע"ב.

חוץ מזה, ה' מסר למשה איך לדרוש את התורה ולהוציא ממנה הלכות, והחכמים פועלים על פי אותם כללים.

חוץ מזה, יש לה עזר אלוקי, גם אם ה' לא דיבר איתם ישירות.

ואם ה' צוה לשמוע להם - אתה עושה את רצונו שאתה שומע בקולם.
איך אתם נופלים בפח הזה איך?
אנונימית
הם משערים, הם לא אומרים כך הוא אמר. לכן יש גם דעות שונות.
שואל השאלה:
^^רגע מה??
אם אלו רק השערות אז איך הן נפסקו בתור הלכות??
rock star, הם לא בדיוק משערים. יש להם קבלה מרבותיהם עד דורוש של משה (עליו השליום). והם דורשים את התרוה לפח הכללים שנמסרו להם (כגון גזרה שווה). זה לא שהם סתם ככה אומרים מה שבא להם...
למה מרוקאים נוהגים אחרת מאשכנזים? גם אם אלו מנהגים, אלו לא עובדות.
בעיה שלכם אתם פשוט תומכים במפעל הרבני הזה שמגלגל מיליונים על חשבונכם ועוד רבנים מקנים לעצמם מעין סמכות של אל, איך אפשר ללכת בעיוורון מוחלט אחרי זה?
אנונימית
טוב אני מניחה שפשוט גדלתם בבית דתי/מסורתי, דרך אגב גם ההורים שלי אמנם חילונים אבל מאמינים לצערי ויש מעין זיקה לדת.. ואני יכולה להגיד לכם שבערך עד גיל 13 לסירוגין האמנתי בזה, פשוט לוקח זמן להתעשת ולצאת מזה, ככה שאני יכולה להבין את המקור של ההתלהבות והערצה אבל בגיל מסוים זה כבר מגוחך ולא ראוי.
אנונימית
rock star, מנהגים זה משהו אחר. אני לא מדבר על המנהגים (שהונהגו בגלות עצמם ע"י בתי דינים המקומיים), אלא על התורה שבעל פה עצמה והלכוות. והעיקר של התורה שבעל פה - זה התלמוד הבבלי (יש עוד מקורות, כמובן). זה משהו שכולם הולכים על פיו, וההלכות הומצאו משם (אצל כל העדות).
^^^אנונימית, למה את משחקת אותך מבינה? מה כבר הספקת להקיף? מה כולל הידע התורני שלך?
^^צודק.
תוצאה אתה גדלת בבית דתי, המהימנות של הדת היא אקסיומה בשבילך, לא עצרת להטיל ספק אף פעם - אז שוב פעם קשה מאוד להתנער מהתפיסה הזו.
אין לי ידע תורני אלא שכל ישר.
אנונימית
הוא לא גדל בבית דתי. אני כן, ובכל מקרה עשיתי סיבוב לאתאיזם ורק אז חזרתי לדת.
שואל השאלה:
וואו חד אח שלי!
מה זאת אומרת התושב"ע "אמת"? התורה שבעל פה היא אוסף הסקות לוגיות דדוקטיביות עם כלים לוגיים תקפים. יהיה קשה לטעון שהם "פירשו" לא נכון כשכלי הפירוש מונחים בקרן זוית, וכל אחד שיש לו תנ"ך ביד יוכל לחלץ הלכות אפריורי בעזרתם ולקלוע לדעת חכמינו ז"ל.

עוד על מעמדן הלוגי של מידות הדרש תוכלו למצוא במאמרו של הרב ד"ר מיכאל אברהם (קישור מצורף), באתר מידה טובה, ובספרים המופצים על ידיו.
^^^^^אנונימית, לא נולדתי בבית הדתי וההורים שלי לא ביססו לי את המאונה, ובכל זאת מאז שאנ ילד קטן היה ברור לי שקיים ברוא לעולם, כי העולם לא כיל לברוא את עצמו לבד, היה ברור לי שהיהדות - היא דת האמת, כי היא המקור, ונצרות ואסלאם - זה חיקוי (מדבר בתרו מישהו שנולד וגלד בתוך מדינה נוצרית - אוקראינה).

האמנוה שלי בנויה על ידעית הדברים, כי כשאר גדלתי - התשובה שלי ליהדות גדלה (בזכות הלימוד על השואה), למרות שתמיד הייתי מאמין. החלאטתי ללמוד את התורה יותר, ומצאתי הרבה הוכחות לאמיתותה (בגיל 18).

אז לא להחליט עלי דברים סתם ככה.

בכל אופן, בלי ידע תורני - אין לך מה לפסול, כי איך את ידועת על אזיה הוכחות אנחנו נסמכים שאת פוסלת אותן? זה ממש לא שכל ישרא לראות את העולם כמשהו שנוצר ללו ברוא, ואם מבינים שיש בורא (זה אמור להיות ברור לכל אדם אשר אינו בגדר שוטה) - מבינים שהוא לא ברא את העולם סתם ככה, אלא אמורים להיות אצלו חקוים שהוא רוצה שנלך על פיהם, ואין להו אפשרות לדעת אותם, אם אלא אם הוא בעצמו יודיע לנו אותם בנוכחות של כל העם, כמו שהיה במעמד הר סיני (שקרה לכל עם ישראל).
הרבה זה כן אלוקים אמר וזה תורה שבעל פה
שזה עובר מפה לאוזן מקבלת התורה מהר סיני
תורה= חוק, צו, הוראה.
תורותיי= כלומר התורות שהוא שמר אלה ההוראות שקיבל מהso called אלוהים

*התורה בכתב לא הוענקה לאברהם אלא למשה שנים אחכ, פלוס זה שאברהם הגיש למלאכים האלה עגל באמאמא של החלב אמו אז גם התורה שבעל פה נפסלת):*
אנונימית
עכשיו הלכתי למילון אבניאון כתוב בפירוש "חוק ומשפּט, צו"
אנונימית
^^^^ מבואר ביומא כח ע"ב שאברהם אבינו קיים אפילו עירוב תשבילין (ושאר מצוות דרבנן).

ואברהם איבנו (עליו השלום) לא הגיש למלאכים עגל בחלב, אלא קודם כל חמאה וחלב, ואחר כך בן הבקר אשר עשה.
בסטי לא מסננת זה מילה במילה מהמילון: [תנ] חוק ומשפּט, צו: וישמֹר משמרתי מצוֹתַי חֻקותי ותורֹתי (בראשית כו, 5); משה קיבל תורה מסיני (אבות א, א); קלקלנו ישרים ותורות שיבשנו (מלשון הפיוט)
אנונימית
^^^^זה מדרש. המדרש בא להראות לנו:
א. שהאבות היו צדיקים *כאילו* קיימו אף עירוב תבשילין.
ב. שלו לא הייתה ניתנת תורה לישראל עדיין היו חייבים מצוות (בדומה לכתוב בתלמוד "צניעות מחתול וכו'").
וואי מה אתה slow או משהו, למילה יש כמה הגדרות
אנונימית
אבל מישהו הכריח אותך לשמור שש שעות? אני הטיפשה פה ששומר שש שעות. אני נדפקתי.
אבל משה קיבל את התורה שבכתב רק בהפרש של כמה מאות שנים קדימה):
אנונימית
טוב אין לי עצבים אתם מבזבזים לי את הזמן על ההבלי הבלים האלה ומצנזרים אותי
אנונימית
כמובן שהתורה שבע"פ היא אמיתית.
חרב חדה
אקדים ואומר שאיני מתכוון להציג דעה באשר לכל שאלת הדיון, רק דבר ספציפי.
תקן אותי אם אני טועה (ובהחלט ייתכן שכך, אני איני במיטבי כרגע בלשון המעטה) אך הפסוק המקורי הוא "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה" (איפשהו בויקרא) ופה כלל לא מוזכרת תורה.
באשר לפסוק אחר בו נזכרות תורות בצירוף חוקים ישנו הפסוק "עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי" (נראלי תולדות?) ופה ברור שאין הכוונה לתורה שבעל פה שכן מצינו כמה פעמים שהאבות חיללוה אלא "תורותי" הכוונה היא לאוגדן משפטים בתחום מסוים כמו "זאת תורת החטאת".
זה לא נכון
התורה סתם בולשיט
ההואמהזה, ככה ביארו את הפסוק ביומא כח ע"ב (לגבי אברהם אבינו ,עליו השלום).

ואיזה חטאת הוא היה צריך להביא?
^^כך ביארו את הפסוק בתורה שבעל פה, אין היא יכולה להעיד על עצמה.
הבאתי את תורת החטאת כדי להראות את השימוש במילה תורה ע"מ לבטא אוגדן משפטים.
אבל בתורה אין מילים מיותרות, במיוחד שיש דברים שמורים על הגדר, כגון "משמרתי".
^^"בתורה אין מילים מיותרות"- גם זו הנחה של התורה שבעל פה.
וחוץ מזה ע"מ לחזק את משמעותו של דבר נוהגים לציינו כמה פעמים במילים נרדפות.
^ זאת לא סתם הנחה חסרת בסיס, הרי "תורת ה' תמימה" (תהילים יח, ט).

למה שאלוקים מושלם יתן לנו תורה שיהיו בה מילים ללא צורך?
^"דיברה התורה בלשון בני אדם"
זה נאמר על חלק מהמקרים (ופה אתה מאמין למאמר חכמו, זכורנם לברכה) שיש כפל המילים, אבל אם אלה מילים שונות? למה לא אמרו את זה בכל מקום, אלא רק בחלק מהמקרים?
^כן, הנחתי כי התכוונתי לפסוק הזה.
הפרד"ס אינו אלא תורה שבעל פה, ושוב ברור כי אין התורה שבעל פה יכולה להעיד על עצמה.
"כל זה סימוך בעלמא"- בתגובתך לא היה נראה כאילו אתה מתכוון לכך בעלמא.
לגבי טיעון הדורות- התפתחות כזו מצוייה גם בכל שאר הדתות, ראה שיעים וסונים, קתולים ומשיחיים ופרוטנסטנטים.
זה עניין של אמונה
התורה שבעל פה היא מורכבת מ-2 דברים:
1. מסורת.
2. רציונליזם, מציאת הנחות יסוד ופתרון מצבים על פיהן.

במסורת יש לדוגמא את המסורת של איל לעשות ברית מילה, מה הם 4 המינים, מה זה ''מרור'', מה זה בדיוק ''מצה'' וכו'

ברציונליזם יש את כל ההלכות והחוקים שלא כתובים כמו כל המוקצה, כל התולדות, כל הדברים שלא כתובים בתורה
חרב חדה
"על איזה יד נניח תפילין של יד? שמאל או ימין? היכן נניח תפילין של ראש?"- כל פרשיות התפילין יכולות להתפרש כמאטפורות מעין "כתוב על לוח ליבך".
"מתי נחגוג את חג השבועות שאין לו תאריך נקוב במפורש בתורה בשונה משאר החגים?"- "וספרת לכם ממחרת השבת..." (המנגינה לא יוצאת מהראש).
"כיצד נדאג לכך שחג הפסח יחול תמיד בעונת האביב?"- למה שפסח יהיה באביב?
" כל זה סימוך בעלמא"- בתגובתך לא היה נראה כאילו אתה מתכוון לכך בעלמא."
שואל השאלה ביקש סימוך והבאתי לו"- הוא ביקש הוכחה, לא וורט, אבל שוין.
"לגבי הנצרות - כבר בתחילתה היא מעוותת לגמרי בין ארבעת תלמידי ישוע ויוחסיו שכל אחד אומר שמות שונים - לגמרי -.
אי אפשר להסתמך על תלמידיו אז על המשך הדורות?"- ומדוע שלא אסתמך על תלמידיו, לא מובנת לי כלל טענת השמות השונים. רק אציין שלטענתי על המוסלמים לא ענית.
התורה כתוב שצריך לשמור את חודש האביב. כיצד?

"שָׁמוֹר אֶת חֹדֶשׁ הָאָבִיב וְעָשִׂיתָ פֶּסַח לַה' אֱלֹהֶיךָ, כִּי בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב הוֹצִיאֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ מִמִּצְרַיִם לָיְלָה" (דברים טז, א).
אז שיניתי ת'שם זה משנה משהו!?, שיגידו (המוסלמים). זה משנה משהו? אנחנו קבילנו את התרוה בנכוחות של כל העם, או הם?

למי צריך להאמין: לעם שקביל, או לאנשים אחרים שלא קיבלו אותה טוענים שהעם שקיבל אותה - זייף?
"וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך"- אוכל להגיד שהפסוק משתמש בביטוי דומה לקשרתם על לוח לבך (שים לב לדמיון).
"לגבי הנצרות - ביוחסי ישוע בין ארבעת תלמידיו מובאת סתירה.
אחד אומר (לדוגמא כי אני לא זוכר את השמות) ישוע בן יוסף בן אריה בן דוד."- לא שמעתי על כך אך אני מניח כי אלו שינויי גרסאות, דבר המצוי גם בגמרא.
"לגבי המוסלמים. למיטב ידיעתי האיסלאם לא סותר את היהדות ואף מחזק אותה אלא שנביאם הוא מוחמד"- עצם כך שישנו נביא לאחר הנביאים האחרונים היא סתירה לאורתודוקסיה, חוץ מזה יש להם מצוות שונות מ7 מצוות בני נוח.
^^^זה לא נכון גם ע"פ הברית החדשה.. יוסף היה צאצא לבית דוד, ויוסף הוא זה שגידל את ישוע. ישוע עצמו בא ממריה ומרוח הקודש.
^הופה יפה.
רק הנצרות הקדומה בטח לא תסכים עם זה וזהו
''בשביל זה יש עיבור החודש שהוא נדרש על ידי חכמים בביצוע'' - מנהג העיבור קיים בכלל בתרבויות.אחרות סמוכות עוד לפני שניתנה התורה.. איך אתם מנסים להביא מפה ראיה?!
אז שיניתי ת'שם זה משנה משהו!?, איך יש"ו יש לו יחוס לבית דוד? מי אבא שלו?
אז שיניתי,
מה אכפת שהוא צאצא מבית דוד, זה לא אומר שום דבר על זה שהוא נביא אמת/משיח וכדומה
תוצאה
הו מעניין, טיעון חזק האמת. עיבור השנה נצרך אני מודה, אך האם זו המצאה יהודית? האמת היא כי עיבור השנה היה נהוג בקרב עמים רבים בעת העתיקה.
זו פסקה מויקיפדיה (עד כדי כך בילבלת אותי):
"עיבור השנה, כלומר הוספת חודש כשנוצר פער של מחזור ירח שלם בין לוח השנה לבין ציוני הזמן החקלאיים, היה מקובל בקרב העמים שהשתמשו בלוח הירחי, בפרט ב-בבל. הבבלים הכירו שיטה לחישוב העיבור מראש כבר במאה ה-6 לפנה"ס, שבה קבעו שלוש שנים מעוברות בכל מחזור של שמונה שנים. במאה ה-4 התפתחה שיטה מדויקת יותר שעל-פיה מעברים 7 שנים בכל מחזור של 19 שנה."
ודרך אגב, הקראים גם מעברים את השנה (על פי משהו אחר) והבבלים עוד לפני חורבן בית המקדש כבר היו ידועים בעיבור השנה
אז שיניתי ת'שם,
אחד מהסימנים של המשיח הוא שלטון יהודי. ישו מת. הוא לא שלט על היהודים.

אפילו השם ''משיח'' הוא מהביטוי ''למשוח'' מלך או כהן וכו'
חרב חדה,

''כשאין אפשרות לשים על לוח הלב ממש אתה מבין שזה מטאפורה וכשמדובר ביד אתה תשים על היד והראש כי הם נגישים.'' -
''ואכלתם את אויביכם'' - קניבליזם..? תכלס אין באמת איסור *מפורש* לאיסור אכילת בשר אדם
''קשרם על לבך תמיד, ענדם על גרגרתיך'' - למה תפילון זה לא על החזה ועל הצוואר?
''למען תהיה תורת ה' בפיך'' - תכלס, למה לא כותבים על קלף כמה פסוקים ואז אוכלים אותך בכל יום כדי שהתורה תהיה בפה? או למה לא עושים ספר תורה קטן לתלייה בנזם על האף וככה זה יהיה בדיוק מעל הפה?
''ועבדו לעולם'' של עבד עברי - למה חז''ל מםרשים את המילה ''לעולם'' כמטאפורה וביטוי ליובל אם זה בא ביצוע ''לעולם''?

לי יש הסברים אחרים לכל מה שכתבתי כאן שמסתדרים עם החוגיקה התלמודית.. רק לפרוטוקול
^^סבבה אז עד שידו יגיע - הוא לא משיח ולא נביא ולא כלום.
''מוחמד לא מתכחש למשה ולכל הנביאים'' - נכון, אבל הוא אומר שבאמת ה' די עזב את היהודים
^^הופה, בדיוק.
^^''לא כל דבר הוא כפשוטו'' - בדיוק. זאת הנקודה שלי.
כל עוד הפרשנות לא סותרת את הפסוקים - הפרשנות מתקבלת.
יכול להיות מאוד מאוד שתפילין זאת מטאפורה אבל בתקופה מסוימת הפכו את זה לפשוטו.

קרדיט לאבן כספי
אז שיניתי ת'שם זה משנה משהו!?, בגרסא המצויה לא כתבו בסנהדרין מג ע"א "קרוב לבית דוד", אלא "קרוב למלכות הוה", וכן זה מסתיים (יש נקודודתיים).

וגם אם תגרוס את זה - עדיין "קרוב לבית דוד", ולא "מבית דוד"...
אז שיניתי ת'שם זה משנה משהו!?, למה יש"ו לא המשיח? כי הוא נכשל, ועשה את ההפך ממה שהמשיח שצריך לעשות:

"אף ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין - כבר נתנבא בו דנייאל, שנאמר "ובני פריצי עמך, יינשאו להעמיד חזון - ונכשלו" (דנייאל יא, יד). וכי יש מכשול גדול מזה? - שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן; וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'" (משנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות, פרק יא, הלכה ד).

רבנים לא קרא את הברית החדשה? הםא ראית את החיבור של רבי חסדאי קרשקש זיע"א "ביטול עיקרי דת הנוצרים" שידע מצויין את "הברית החדשה", וסותר אותה? קח קיצור, וראה בקיאות עצומה. בפרק ו, תוכל להבין למה יש"ו הוא לא המשיח...
^ אני די בטוח שהוא התכוון לרבנים בתקופותינו ולא לגדולי העולם בתקופות הראשונים והגאונים
^אז בבירור לא קראת.. מחלק מטענותיו של רב חסדאי קרשקש הטרידו תאולוגים נוצרים במשך מאות השנים שלאחריו, לחלקן נתנו תשובה מספקת, לחלקן דחוקה, וחלקן נשארו פתוחות עד היום.
^הברית החדשה איננה ספר הסברי אמונה נוצרי.. זה כמו שבתנ"ך לא תמצא הוכחות לקיום האל, הוא מניח אותו. לו היית אומר לי שסופקת על טעהותיך לאחר המכלול של אקווינס, או וידויים של אוגוטינוס, ניחא. אבל מקריאת הברית החדשה? ברור שאו לא הבנת את טענותיו של הרח"ק, או לא את הברית החדשה, או (וזו האפשרות הסבירה ביותר) את שתיהן.
אדם רעב
מזה מזה? אני הולך לי לשעה-שעתיים ואתה עונה על הטענות שהופנו נגדי? איפה הכיף פה?
איזה טיפשים לפחות תתאמו ביניכם
אנונימית
שואל השאלה:
159 תשובות.. וואו חברים זה ממש מדהים עד כמה אפשר לטחון את הנושא הזה...
תודה רבה לכם!
דבר ראשון כתוב ועשית ככל אשר יורוך
אבל בלי קשר - למה שאלוקים יאמר לעשות דברים - לדוגמא להניח תפילין - ולא יסביר איך?
שואל השאלה:
לא נו זו לא השאלה,
אני אומר שאם התורה שבעפ היא בטוח אמת אז למה הרבנים צריכים לפרש אותה עוד יותר? ויותר מזה, איך אנחנו יודעים שהרבנים מפרשים כמו שצריך??
^כי אנחנו חכמים פחות.
ולרוב ההסברים מובנים למדי
^ מסורת. איך אתה חשוב שכל זה התחיל? בדור מסוים הרבנים החליטו שכוונת התורה בפסוק הזה להניח תפילין? למה אתה חשוב שהעם לא אמר אז לרבנים "אם זאת כוונת הפסוקים האלה - למה עד עכשיו לא עשינו את זה, ואין לנו מסורת על זה?"?
^^אדם שאומר שהוא הכי חכם ואין חכמים ממנו - לא חכם בכלל.
זו מעלה לדעת שיש דברים שאתה לא יודע
תכלס את שניהם אלוהים לא כתב אז תאמין למה שעושה לך טוב אחי
מרסל_פוארו, ואתה מדבר בתור מי? יש לך איזה ידע ביד על זה?
^ ואל סמך מה את קובעת מה האמת, ומה לא? לפי איזה כללים? אם מאמינים במסורת, ובחכמים - אז בהכל.
השאלה היא לא "איך יודעים" אלא "האם יודעים"