4 תשובות
התורה שבעל פה זה לא ספר. זה מיליוני ספרים. (גמרא משנה הלכה פירושים
^^טעות
הקדוש ברוך הוא נתן למשה בהר סיני ואחרי הרבה שנים רבי יהודה הנשיא קיבץ את כל המסכתות בגלל החשש שישכחו מעם ישראל
תורה שבעל פה - כשמה כן היא - נמסרת מדור לדור בעל פה
ככה מתחילה מסכת אבות
"משה קיבל תורה מסיני.."
מה זה תורה שבעל פה?
דרך ההסבר והפרשנות הנכונה של התורה שבכתב
ובגלל שזה כל-כך הרבה - אז לפני היציאה לגלות רבי יהודה הנשיא סיכם אותה בשישה סדרי משנה
- וכל הספרים היום שהם לא התנ"ך - הם התפתחו מתוך המשנה - בעצם מתוך התורה שבעל פה
בתכלס, משה.
התורה שבעל פה היא תוצאה של חקירה של התורה שבכתב (התנ''ך)

את התוצאה כתבו במשנה, תוספתא, מדרשים, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי
בהמשך גם פירושים על כל אלה