4 תשובות
the matara is mekadeshet the emtzaim
אנונימי
the end justifies the means
the end justifies the means
-the end justifies the means
-the aim sanctifies the means