5 תשובות
you asked where i from.
did you ask, לא asked.
(אם זה שאלה)
Aro
you asked where i'm from?
שואל השאלה:
לא, אני לא שואלת אותה
אנונימית
אז you asked.
Aro