4 תשובות
Thanks
tnx
thx
אלה הקיצורים והסלנגים למילה Thank You
יש כמה מילים,Thx,ty
Thx-תודה
Ty-תודה לך/לכם
Pls-בבקשה