4 תשובות
thanks
tnx
thx
אלה הקיצורים והסלנגים למילה thank you
יש כמה מילים,thx,ty
thx-תודה
ty-תודה לך/לכם
pls-בבקשה