5 תשובות
תלוי..
תני משפט
יותר נכון להגיד in june.


תזכור כלל:
in - משתמשים לתיאור זמנים ארוכים כמו: חודשים, שנים, וכאלה..
on - ימים ותאריכים.
at - שעה מסויימת. (למשל at 8:00)
אעא
in june, כמו גם בעברית, ביוני, ולא ליוני..
in june, לא מזמן למדתי על זה.
בהצלחה רבה.
ממש לא נכון!
אומרים ON ולא IN או AT...!
סוזן