6 תשובות
eat ate
אנונימי
שואל השאלה:
ובעתיד?
אנונימי
בעתיד - i will eat
בעבר - i ate
בהווה - i eating

נראהלי:
בלשון עתיד בעברית יש לומר: אני אוכל (מבטאים ochal).
וגם: הוא יאכל (yochal), היא תאכל (tochal).
בעתיר אומרים אוכל ( כמו ochal ולא ochel) ולא יוכל, יוכל זה גוף שלישי בעתיד. (הוא יוכל) אומרים:
הווה- i'm eating
עבר-i eated
עתיד- i wiil eat
הווה - i am eating
עתיד - i will eat
עבר - i ate