6 תשובות
Speak english
אלה שכתבו מעליי טעו, מכיוון שהשתמשת בפועל, "לדבר", הצורה הנכונה היא -
To speak in English

Speak English זה פשוט "לדבר אנגלית", והיא ביקשה לדבר -ב-אנגלית
Speak English
Speak english
טו ספיק אינגליש
To spek English (ניראלי ככה כותבים)