4 תשובות
Bless you.
! bless you
! gesundheit
You are so good looking (והמבין יבין)
באמת אומרים בלס יו