תשובה אחת
אפשר לנסות רפואה משלימה. יש בכל קופת חולים.
שריה מומחה סטיפס