תשובה אחת
הזמן יעשה את שלו כמו גם חימום המקום. טראומיל משחה מנצחת כמו גם ספריי סוויס רליף.
באותו הנושא: