5 תשובות
מה? כל הרדיוסים שווים
רדיוס יוצא ממרכז המעגל
שאני הקבצה ב במתמטיקה או מהשזה לא
שואל השאלה:
זאת אומרת שנניח בתרגיל אומרים לי R=10 אז כל האלכסונים שיוצאים ממרכז המעגל הם 10 כן?
אנונימי
שואל השאלה:
פשוט כתוב הוציאו אלכסונים ממרכז המעגל
אנונימי