5 תשובות
8 היקף

5.09 שטח
אנונימי
71.99 היקף
412.669 שטח
היקף המעגל הוא 22.14 הרדיוס נכון?
שואל השאלה:
תקראי את השאלה
אנונימית
סליחהה חשבתי ש גדול פי 3 אז: השטח 5.09 וההיקף 7.9