3 תשובות
מחלקים את השטח בפאי (3.14) עושים שורש ממה שיצא ויוצא הרדיוס.
אני לא הכי בטוח כי אני לא זוכר אבל אני חושב שצריך להשתמש בנוסחא של שטח מעגל ולחשב את r^2, אם השטח נתון לך אז את מציבה אותו בנוסחא ויש לך גם את פאי
שטח המעגל שווה לפאי כפול הרדיוס בריבוע.
זאת אומרת שעל מנת למצוא את הרדיוס מסדרים את המשוואה.
הרדיוס שווה ל: שורש מהשטח חלקי הפאי (פאי=3.14)