3 תשובות
לחלק בפאי ולהוציא ריבוע
28 לחלק בפאי, ולעשות שורש ריבועי לתוצאה.
FML