14 תשובות
נתון לך האמצע?
שואל השאלה:
כן. (5,12)
אנונימית
נתון לך את האמצע? או כל נקודה אחרת כדי לחשב קשת?
שואל השאלה:
כן. (5,12) פשוט להציב את הנק שנתנו לי באיקס וy?
אנונימית
תעשי מרחק בין שתי הנקודות
תעשי דיסדנס בין (10,0) ו (5,12)
תעשי פשוט מרחק
זה שורש של ( (איקס 1 פחות איקס 2) בריבוע ועוד (וואי 1 פחות וואי 2) בריבוע)
יש לך את נוסחאות המעגל
ואם יש לך אמצע ונקודה
אז האמצע הוא a ו-b
והנקודות זה x ו-y
אגב גם נוסחאת דיסטנס היא אותו דבר
תצא לך אותה תשובה
שואל השאלה:
לא משנה חברים הצלחתי. תודה רבה. חבל שלא יכלתי לתת לכולכם פרח
אנונימית
דיסטנס של המרכז והנקודה.
תודה על הפרח
שואל השאלה:
נתתי. גם לך חח
אנונימית
ראיתי אחרי שכתבתי סליחה
שיניתי את זה