4 תשובות
כן, כי קוטר הוא פעמיים הרדיוס.
כן בדיוק
כן, רדיוס הוא פעמיים קוטר
באותו הנושא: