תשובה אחת
תבחרי נקודה על המעגל (לא משנה איזו)
תעשי משוואת שיפוע בינה לבין מרכז המעגל
תשוואי את משוואת הישר למשוואת המעגל
יצאו לך 2 תוצאות- 1 הנקודה שבחרת בהתחלה והשנייה שהיא הנקודה של קצה הקוטר.