6 תשובות
פינה
פינה (פועל)
פנה (פועל)
יפן
יפה
פיה
שואל השאלה:
חסר לי עוד אחר אבל עם 4 אותיות
אנונימית
ינפה
שואל השאלה:
זה היה הניף
אנונימית
ינפה גם
=יסנן
פינה