7 תשובות
פינה
יפן
פיה
יפה
פינה
הפניה
פינה
יפה
פינה
פינה (פועל)
פנה (פועל)
יפן
יפה
פיה
ניפה
ינפה
ינפה גם
=יסנן