8 תשובות
נקישה
השיק
נקשה
שינה
נישה
ניקה
נשק נשיקה נקש קשה ניקה
שי
ניקה
שינה
נשק
נישק
יש
שנה
נשיקה
נשק
קנה
ניקה
נשי
שיק, נקי
נשק
ניק
שין
קיש
הקן
שיק
אנונימית
נשיקה
נשק
נישק
ינשק
נישקה
נשקי (הנשק שלי)
נשקי (ציווי)
נשקיה (הנשקים שלה)
נשקה (הנשק שלה)
נשקה (היא נישקה)
שיק
שק
קש
קשה
ישן (ההפך מחדש)
ישן (פועל, מהמילה שינה)
ישנה
שינה
שן
ניקה
נקי
ינק
קן
קינה (הקן שלה)
ניה (שם של בת)
קנה
קני (ציווי)
קשי (הקש שלי)
---
לקח לי שנים לכתוב את זה xd