6 תשובות
חלון
שולח
לחוש
שולחן, חלש, לחן, לוח, שלח, חשן, חושן
אנונימית
שואל השאלה:
אמרתי 4 אותיות..
שלח
לחן
שן
שולח
לוחש
לחש
חש
שלחן
שולחן
חלש
שולח שלחו נשלח נחלש לוחש לנוח
שואל השאלה:
שוב אומרת צריכה 4 אותיות