5 תשובות
חלוץ
צלחה
חלצה
חולה
חולצ
שואל השאלה:
תודה לעונים! יש עוד?
צלחה
חלוץ
הוצלח
רק בזכות זה מקבלים פרחים ;)
צולה, צוהל, הוחל, חוצה