6 תשובות
אומר אומנ אמור
רומן
ארמון
נאמר
נאמרו
אומר
אמרו
רומא
רומן