4 תשובות
Jewelry זה תכשיט, Jewelries - תכשיטים
Necklace זה שרשרת, Necklaces - שרשראות
Aro
Jewelry-תכשיטים
Necklaces-שרשראות


תכשיטים

jewelry

שרשראות

Necklaces
שרשרת-chain/necklace
תכשיטים-jewelry