5 תשובות
לא. אבל הם (האלכסונים) שווים זה לזה. וחוצים זה את זה. בריבוע
לא