6 תשובות
לא, הם חוצים זה את זה.
תיקון**
חוצים ומאונכים
לא שווים, אבל הם חוצים זה אתזה ומאונכים זה לזה
לא
יש לך כאן הכל
לא, הם רק חוצים זה את זה, מאונכים זה לזה וחוצים את זוויות המעויין