2 תשובות
מחשבים אורך צלע אחת ומעלים בריבוע = A2
מחשבים אורך צלע אחת ומעלים בריבוע = B2
מחברים את שתי התוצאות
עושים שורש לתוצאה
והתוצאה זהו אורך האלכסון

A2+B2=C2
זה נקרא משפט פיתגורס
באמצעות משפט פיתגורס. בגלל שמדובר בריבוע (צלעות שוות באורכן) אז השימוש בפיתגורס אפילו עוד יותר פשוט. שורש 2 כפול אורך הצלע.