2 תשובות
נכון
הם לא, הם שווים לצלע כפול שורש 2 (לפי משפט פיתגורס).
הם לא יכולים להיות שווים לצלעות, כי כל אלכסון הוא יתר במשולש יש זווית, ויתר תמיד הוא הכי ארוך במשולש
באותו הנושא: