7 תשובות
שורש 50
5*שורש 2
אנונימי
שורש של 50
השורש הריבועי של 50 שזה 7.07106781
שורש חמישים, שווה 7.07 בקירוב (שמח לעזור)
שורש 50, או 5 כפול שורש 2, שזה בערך 7.07107
לפי משפט פיתגורס
האלכסון בריבוע שווה לחמש בריבוע ועוד חמש בריבוע
אז האלכסון שווה לשורש חמישים