5 תשובות
לא אבל הם מאונכים זה לזה וחוצים זה את זה
לא.
האלסון הראשי חוצה את האלכסון המשני
לא. אם כל הצלעות שוות והאלכסונים שווים, זה לא מעוין זה ריבוע
ברגע שיש זויות שונות האלכסונים שונים, האלכסון הארוך יותר נקרא "אלכסון ראשי" והקצר נקרא "אלכסון משני"
לא, הם חוצים זה את זה ומאונכים זה לזה