3 תשובות
אין אנכים בריבוע.
אנך הוא קו היוצא מזוית ופוגש בצלע בזוית של 90 מעלות.
דבר כזה מתקיים רק במשולשים. בריבוע האנך הוא למעשה הצלע..
בריבוע יש אלכסונים - הקוים המקשרים בין זויות נגדיות והם אכן שווים.

למעשה, כל הדברים הסימטריים בריבוע שוים (אלכסונים, זויות החיתוך שלהם אורכים וכו')
שואל השאלה:
הכוונה שלי הייתה לאנכים שיוצאים מאמצע הריבוע
אנונימי
אני מניח שהביטוי "אמצע הריבוע" מתייחס לנקודת מפגש האלכסונים.
במקרה זה, משום שהאלכסונים בריבוע שווים זה לזה וחוצים זה את זה, הרי שהם יוצרים משולשים שווי שוקיים על הצלעות, בו חצאי האלכסון הם השוקיים וצלע הריבוע היא בסיס המשולש שווה השוקיים.
ניתן לחפוף משולשים אלה, ולכן גם הגבהים לבסיס (צלע הריבוע) שווים זה לזה.
אין משפט מסודר כזה, יש להוכיח לפי מה שפרטתי לעיל.
אגב, כל אנך כזה אורכו חצי מצלע הריבוע.
בהצלחה, רונן
רונן רוזנבלט