3 תשובות
אורכו או הקיפו?
שואל השאלה:
אורכו
אנונימי
אין פתרון
x1,2=0,-15
באותו הנושא: