תשובה אחת
גוליית היה איש ענק ועצום ממדים ורשע דוד המלך היה איש צנום וצדיק והם נלחמו ביחד לכולם היה ברור כי גוליית הגברתן ינצח.
דוד המלך לקח מקלע ו5 אבנים וצלף אותם על גוליית, האבנים התחברו לאבן אחת גדולה שנכנסה לראשו של גוליית וגרמה למותו.
באותו הנושא: