2 תשובות
הם היו אויבים, כי הם נלחמו אחד נגד השני, ודוד הרג אותו במהלך אותו לחימה
קחי לך 5 דקות לקרוא את זה ותביני לבד
דוד וגוליית (שמואל א' פרק יז')
תקופה: זמן קצר לפני המלכת דוד. ניתן לציין כי באותה תקופה שררה מלחמה בין ישראל לפלשתים. היא התנהלה בעמק האלה, כשמחנה הפלשתים היה ב"אפס דמים". הקרב בין דוד לגוליית, שעליו יסופר בהמשך, בעצם נועד לקבוע את גורל המלחמה.
רקע לקרב בין דוד לגוליית: הקרב נערך בתוך בעמק, כאשר לשם מגיע איש מהפלשתים, שהיה איש ביניים ושמו גוליית.
הוא הגיע חמוש מאוד ומתואר שהיה גבה קומה, והביא איתו את נושא כליו, שנשא לפניו צינה, שהיא מגן גדול מאוד, ככתוב "... גבהו שש אמות. וכובע נחושת על ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, וכידון נחושת בין כתפיו. וחץ (עץ ק') חניתו כמנור אורגים, ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו" (שמ"א, יז, ד-ז). גוליית דורש שמשהו ייצא ויילחם בו בקרב הביניים הזה, אך הכל פוחדים ממנו: "ויאמר הפלשתי: אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלשתי האלה, ויחתו ויראו מאוד" (שמ"א יז, י-יא).
באותו זמן, דוד, נשלח ע"י אביו ישי, להביא מזון לאחיו הלוחמים בקרב מול הפלשתים. דוד נדהם לשמוע כיצד גוליית מקלל את אלוהי בני ישראל. שאול מנסה לעודד את המתנדבים לצאת למחמה נגד גוליית, בהכרזה שייתן למנצח את בתו לאישה, וסכום כסף גדול. דוד מתנדב למשימה, וכרועה צאן, לוקח כנשק רוגטקה, וחמישה חלוקי נחל.
תיאור הקרב: דוד הנער מתייצב מול הענק הפלישתי. גוליית חש רגש של בוז כלפי דוד, וגם רגש של עלבון- "הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות?" (שמ"א יז, מג) הוא שואל. דוד חדור אמונה וביטחון, ומאמין שכוחו הגדול יביא אותו לניצחון. בעזרת אומץ, הערנות, הזריזות והאמונה בה' דוד מנצח. הואד מכוון את הקלע בדייקנות רבה, ומצליח לפגוע במצחו של גוליית ולהמיתו. דוד עורף את ראשו ומראה לשאול את מה שעשה.
תוצאות הקרב:
1) הפלישתים היו מזועזעים, נסו על נפשם, בנ"י רדפו אחריהם והכו בהם מכה רבה.
2) דוד מקבל שבחים מן העם, ומומלך למלך ע"י שמואל
3) מכאן מתחיל שאול לשנוא את דוד, שלקח לו את המלכות, ורודף אותו

קרב ביניים- מלחמת ביניים היא מלחמה בין שני נציגים של מחנות, בתאום מראש. הקרב נערך בין שני אנשי ביניים, שנלחמים זה בזה, ומנסים להרוג אחד את השני. הקרב בד"כ נערך כדי לקבוע סוף של מלחמה, כאשר מחנהו של המנצח בקרב, בעצם מנצח במלחמה. במקרה זה הוחלט גם שהמפסידים ישועבדו ע"י המנצחים.
איש ביניים- המשתתף בקרב ביניים

2) דוד במחנה פלשתים (שמואל א' פרק כט')
רקע (פלשתים): הפלישתים בחרו הפעם להתקיף את בנ"י בעמק יזרעאל, שהוא מקום חלש ביותר במערכת ההגנה הישראלית. כוחו של צבא דוד היה בהרים, שם מרוכזת אוכלוסייה ישראלית צפופה. ואילו בעמק יזרעאל, מצויות ערים כנעניות גדולות כגון: בית שאן, מגידו ותענך, שהיו בעלות ברית עם הפלישתים, והפלשתים קיוו להיעזר בהם במלחמה.
כוחם של הפלישתים היה במישור, שם יכלו לנצל טוב יותר את כלי נשקם ואת רכבם. במערכה זו, חדרו הפלישתים לתוך תחומי ישראל, וצפויה הייתה סכנה של ניתוק יהודה והשומרון מהעמק והגליל. הפלישתים קיוו שעם ניצחונם בצפון, יוכלו להשתלט על דרך המסחר הגדולה, שעברה ממצרים בדרום, ועד ירדן ודמשק בצפון, היא דרך הים.
רקע (דוד): דוד בורח עם אנשיו אל אכיש מלך גת. בלית ברירה, הוא אינו יכול להמשיך לנדוד, לברוח משאול ולדאוג לאנשיו. דוד מצליח להרשים את אכיש בנאמנותו לפלשתים. אך כיצד ינהג אם יצטרך לאמת נאמנות זו? ואכן, עם פרוץ הקרב, אכיש פוקד על דוד להצטרף עם גדודו אל צבא פלשתים, למלחמה נגד שאול וישראל. לדוד אין ברירה, אלא להישמע לפקודתו. אולם, גם הפעם מאיר המזל פנים לדוד, והוא נחלץ ממצב קשה זה, כאשר סרני פלשתים אינם סומכים עליו ורואים בו מרגל. אכיש משתכנע, ושולח את דוד בחזרה לצקלג.
מהלך המלחמה בצקלג: דוד חוזר לצקלג ומגלה, שהעמלקים ניצלו את ההזדמנות שבה נעדרו הגברים הלוחמים מצקלג, התקיפו את העיר, שרפו אות באש, שדדו ולקחו את הנשים והילדים בשבי. דוד, עצוב וכועס, שואל את ה' אם יעזור לו לרדוף אחרי האויבים. לאחר שקיבל תשובה חיובית, ובעזרת חייל מצרי, הוא מגיע למחנה העמלקים. דוד מתנפל עליהם בהיותם שיכורים, הורג בהם, מחזיר את הנשים והילדים, ומצליח לקחת מהעמלקים שלל רב.
תוצאות המלחמה: סיפור המלחמה בצקלג הביא לחוק חשוב בעם ישראל: חלוקת השלל. דוד מנצל את ההזדמנות ששלל רב נפל בידיו, והוא רוצה להודות לערים שעזרו לו בנתיב בריחותיו. דוד מעוניין לרכוש לב אנשים רבים, והוא מקווה לעשות זאת בעזרת המתנות שהוא מחלק.