2 תשובות
חג הסיגְד חל בכל שנה בתאריך כ"ט בחשוון, והוא מועד מרכזי בלוח השנה של יהודי אתיופיה.

בחג הסיגד יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה בין ה' לעם ישראל במתן תורה בהר סיני, וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר. יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של חידוש הברית בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה את חשיבות קיום חלקנו בברית - שמירת מצוות התורה. באמצעות צום ותפילות מקיימים יהודי אתיופיה חשבון נפש ותיקון ציבורי.

היבט נוסף של החג הוא הגעגועים לירושלים והשאיפה להגיע לארץ ישראל. בשבתם באתיופיה האמינו היהודים שהודות למחויבותם לברית עם ה' המתבטאת בקיום המצוות הם יזכו להגיע לארץ ישראל ולירושלים. היבט זה חשוב גם היום מכיוון שיהודים רבים עדיין חיים בגולה והתפילות של העם היהודי לבניית בית המקדש נמשכות.

בתאריך 30.6.08 נקבע בכנסת חוק חג הסיגד. החל מתאריך זה חג הסיגד הוא מועד רשמי במדינת ישראל, ולא חגה של קהילת יהודי אתיופיה בלבד.
תקראי בקישור ותכתבי את המשפטים שהכי חשובים לפי דעתך שיהיה בטקסט מסכם (סיכום) על החג (: