תשובה אחת
פונקציה מהצורה f (x)=ax+b (כאשר a,b מספרים) נקראת "פונקציה קווית". מדוע זה כך? כיוון שגרף הפונקציה נראה כמו קו.

מהם אותם a,b?
ל-a לרוב קוראים "השיפוע" של הקו. זה כך כיוון שככל ש- |a| יותר גדול, הקו יותר תלול. חוץ מזה שהוא מודד בדיוק בכמה הפונקציה תעלה/תרד אם תתקדמי בצעד אחד ימינה.
קחי לדוגמה את f (x)=3x-2. תבחרי איזהשהו x ואז תתקדמי ב-1. תראי ש- (f (x גדל ב-3.
אם כך, אפשר להסיק את המסקנות הבאות:
כאשר a>0 - הישר עולה. כלומר הוא משמאל למטה עולה ימינה למעלה. למה זה מסקנה ברורה? כי זה אומר שאם תתקדמי מאיזהשהו x ל- x+1 הפונקציה *תעלה* ב-a וזה מספר חיובי אז תהיה באמת עליה.
כאשר a<0 - הישר יורד. כלומר הוא משמאל למעלה יורד לימין למטה. זה כך כי אם תבחרי איזהשהו x ותתקדמי ב-1, הפונקציה תעלה ב- a, אבל a שלילי! מה זה לעלות ב- 3- (סתם דוגמה למספר שלילי), זה לרדת ב-3! לכן תהיה פה ירידה.
כאשר a=0, אז הפונקציה היא פשוט f (x)=b. לדוגמה, y=5. מה קורה אז? הפונקציה קבועה. כלומר פשוט קו ישר כזה: ----------------. למה זה ככה? כי זה אומר שאם תתקדמי מאיזהשהו x ל- x+1 אז תעלי ב-0, כלומר לא תזוזי. ואז אין שינוי! לא תעלי ולא תרדי.

אוקי.. אז זה תפקיד ה- a. מה תפקיד ה- b? תראי שאם תציבי x=0 בפונקציה תקבלי ש- f (0)=a*0+b=b. זאת אומרת שבנקודה שבה x=0, הפונקציה תהיה ב- b. אבל מה זה אומר x=0? זה אומר ציר ה-y. כלומר נקודת החיתוך של ישר עם ציר ה-y הוא תמיד ב- y=b. במילים אחרות, ה-b אומר כמה "גבוהה" תהיה הפונקציה. הנה ניסיון שלי לצייר פה 2 ישרים שקצב העלייה שלהם זהה (אותו a) אבל ישר אחד גבוה מהישר השני (ה-b שלו יותר גדול). תתעלמי מהנקודות שליד הישרים.
./
/ /
./ /
../ /
.../ /

כדי למצוא נקודת חיתוך בין 2 ישרים, f (x)=ax+b ו- g (x)=cx+d, פשוט נשווה את ax+b=cx+d ונמצא את x של נקודת החיתוך ע"י פתירת המשוואה. כדי למצוא את ה-y, נציב ב- (f (x או ב- (g (x וזה ממש לא משנה. לדוגמה: מצא נקודת חיתוך של y=3x-2 ו- y=x+4.
x+4=3x-2
2x=6
x=3
נציב x=3 באחת הפונקציות (נגיד בשנייה) ונקבל y=x+4=3+4=7
לכן נקודת החיתוך היא (3,7)

יש גם ישרים כאלה:
|
|
|
|
(כלומר מאונכים) אבל אלה לא פונקציות. אלה ישרים מהצורה x=x0 כאשר x0 קבוע. לדוגמה, x=4 ו- x=5 הם ישרים כאלה. הם לא פונקציות. אין להם שיפוע וכל הדברים האלה.

מקווה שעזרתי
אם יש עוד שאלות מוזמנת לפנות
עוזר מומחה סטיפס