תשובה אחת
http://www.schoolsucks.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99-%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%A8/