תשובה אחת
זה הספר הכי לא ברור בעולם, מצורף אתר עם סיכום לכל פרק. שיהיה בהצלחה!
באותו הנושא: