תשובה אחת
תפרידי אותם ותקציפי את הלבן ולאט לאט תוסיפי סוכר
תלוי במספר הבייצים