7 תשובות
כתבת את הכל?
חסר פה נתון לדעתי
שואל השאלה:
כן זה מה שהיה כתוב ואני גם לא מצליחה לפתור את זה
חסרים פרטים
שואל השאלה:
זה לא הגיוני שזה עשרים כי רק בטיול התייצבו 50 משתי הכיתות
אז זה אומר שבכל כיתה 25
שואל השאלה:
זה לא אני המצאתי את זה זה תרגיל בעבודת קיץ