5 תשובות
לא הבנצי
אנונימי
שואל השאלה:
המשך: בכל אחת מכיתות ו נבחרו 3 נציגים למועצת התלמידים.
1. מהי שכיחות הנציגים למועצת התלמידים בכל אחת מכיתות ו?
2. מהי השכיחות היחסית של הנציגים למועצת התלמידים בכל אחת מכיתות ו?
3. מאיזו כיתה החלק שמהווים הנציגים למועצת התלמידים מהכיתה שלהם, הוא הגדול ביותר?
אנונימית
כבר שולחץ תשובה אני די בטוחה שהיא נכונב