6 תשובות
חח מתמטיקה 18 בנים
18
18 בנים ו12 בנות.
נקרא לבנים 3X ולמספר הבנות 2X על פי היחס.

2X+3X = 30
5X=30
X=6
ז"א:
6 כפול 3 = 18 בנים בכיתה.
(:
חשבון פשוט:
ידוע שמספר הילדים בכיתה הוא 30.
זה אומר שמספר הבנים הוא 3
30:3=10 30-10=20
בכיתה 20 בנים
אנונימי
18 בנים
אנונימי
באותו הנושא: