6 תשובות
לא
לא.
לא.
אצלי ספציפית בבית ספר מותר שיהיה עד 30 אבל זה כי זה בית ספר פרטי חח בדרך כלל אין הגבלה
אצלי זה 40
xm1