7 תשובות
15
אנונימית
10 בנות
20 בנים
סליחה, מה שכתבתי זו טעות, זה היה לפני ששינית את השאלה.
3+2=5
30 חלקי 5 שווה 6
3 כפול 6 שווה 18
18 בנים בכיתה
18 בנים
18 בנים
12 בנות
שלוש חמישיות מ30 הם בנים
30*3 חלקי 5 שזה 90 חלקי 5 שזה 18
באותו הנושא: