4 תשובות
4 איקס ועוד חמש איקס שווה שלושים ושש ואז 36 חלקיי 9 שווה לארבע , איקס שווה ארבע ואז תציבי
36:9=4
4x4=16
4x5=20
16 בנים 20 בנות
36:9=4
בנים-4X4=16
בנות-4X5=20
התשע זה בגלל ש4+5=9
באותו הנושא: