6 תשובות
בנים 19
בנות 16

בנות נציב כ- x
בנים נציב כ- x+3 כי נתון לנו שמספר הבנים גדול ב3 ממספר הבנות ולכן ה+3 מופיע

35=x+3)+x)

2x+3=35
2x=35-3
2x=32
16=32:2
x=16
בנות = 16
בנים = 16+3
בנים = 19
2x-3=35
2x=38
x=19
19 בנים ו16 בנות
x+x-3=35
2x-3=35
2x=38
x=19
19 = מספר הבנים
19-3=16 מספר הבנות
בנים:x
בנות:x-3
משוואה:x+x-3=35
2x=35+3
2x=38\:2
x=19
בנים:19
בנות:19-3=16
אנונימית
מספר הבנים הוא x
מספר הבנות x-3
נחבר את שני הביטויים ונשוום ל34
35= (x+ (x-3
2x-3=35
2x=38
x=19
מכאן נובע שמספר הבנות הינו 16 משום שכתבנו את הביטוי איקס מינוס 3.
באותו הנושא: