6 תשובות
בנים 19
בנות 16

בנות נציב כ- X
בנים נציב כ- X+3 כי נתון לנו שמספר הבנים גדול ב3 ממספר הבנות ולכן ה+3 מופיע

35=X+3)+X)

2X+3=35
2X=35-3
2X=32
16=32:2
X=16
בנות = 16
בנים = 16+3
בנים = 19
2x-3=35
2x=38
X=19
19 בנים ו16 בנות
X+X-3=35
2X-3=35
2X=38
X=19
19 = מספר הבנים
19-3=16 מספר הבנות
בנים:X
בנות:X-3
משוואה:X+X-3=35
2X=35+3
2X=38\:2
X=19
בנים:19
בנות:19-3=16
אנונימית
מספר הבנים הוא x
מספר הבנות x-3
נחבר את שני הביטויים ונשוום ל34
35= (X+ (x-3
2x-3=35
2x=38
X=19
מכאן נובע שמספר הבנות הינו 16 משום שכתבנו את הביטוי איקס מינוס 3.
באותו הנושא: